Kørekort til personbil

Du kan starte med at tage kørekort tre måneder før du fylder 17 år og du kan tidligst aflægge din teoriprøve én måned før du fylder 17 år og den praktiske prøve dén dag du fylder 17 år.

indtil du fylder 18 må du køre i Danmark med en ledsager der opfylder krav om alder på min. 30 år, har haft førerret i de sidste 10 år og være i besiddelse af et gyldigt kørekort, ikke være frakendt kørekortet indenfor de sidste 10 år og til enhver tid være i stand til føre køretøjet i henhold til færdselslovens almindelige regler

Vores muligheder er fleksible i forhold til dit behov. Du kan følge et almindeligt hold (ca. 3mdr.) eller speede dit kørekort op (ca. 5-6 uger) eller ned (aldrig længere pauser end kørekortbekendtgørelsen foreskriver) ved at køre forløbet igennem på flere forskellige hold.

Hos Riis Køreskole er der frihed til at vælge den løsning, du mener, passer dig bedst! Vores muligheder er fleksible i forhold til dit behov.

Vi kan tilbyde dig at benytte vores PC´er til at repetere din undervisning ligesom du kan benytte dig af muligheden for at øve teoriprøver igennem som du har lyst. Hver tirsdag er der ekstra teoriundervisning hvor der køres prøver igennem målrettet teoriprøven. Her kommer både generhververe, dig der følger et teorihold til bil og ombyttere til dansk kørekort. Dette er et ekstra gratis tilbud til de der har købt et forløb hos os.

Vores teorihold til personbil foregår som holdundervisning hvor du møder hver mandag eller onsdag afhængig af dit hold.

 

Pakkepris

Hvis du vælger pakkepris får du minimumspakken på kørekortbekendtgørelsens fastsætte regler herom.
Denne løsning er til dig der bedre kan gennemskue dine egne køreevner og mener, at minimumspakken er nok. BEMÆRK at vores pris her er INKLUSIV leje af bilen til 1. praktiske prøve. Skulle der komme ekstra kørelektioner, afregnes de på almindelig vis, altså pr. stk.
Pakkepris til personbil

 • Ubegrænset teori 1 år.
 • 4 lektioner på manøvrebane.
 • 16 lektioner på vej.
 • 4 lektioner køreteknisk kursus.
 • 1 lektion til praktisk prøve.

Vejl. pris 14.900,- inkl. moms (tilmelding på hold der starter efter 1/4-21 koster 15.500,- og dækker lovpakken inkl. 1. praktiske prøve.)
Ekstra lektioner: 600,- inkl. moms pr. stk.

Fast pris (alternativ valgmulighed)

Hvis du vælger fast pris, så vurderer vi dine køreevner på manøvregården samt trafikken og efter et par lektioner i byen får du en pris på dit kørekort inklusiv alt:

 • Ubegrænset teori.
 • Ubegrænset kørelektioner.
 • Banekørsel.
 • Brug af bilen til praktisk prøve.

Altså en pris hvor du ikke kan få overraskelser eller blive dyrere end din garanteret pris.

Mere information under forretningsbetingelserne.

Hvad du skal igennem til personbil?

 • Teori 29 lektioner.
 • Lukket øvelsesplads 04 lektioner.
 • Kørsel på vej 16 lektioner*.
 • Køreteknisk anlæg 4 lektioner.

*Dette er et minimumsantal lektioner for at få sit kørekort, men der vil være mulighed og ofte behov for ekstra lektioner.

Du skal starte i teorilokalet, og efter en 4-6 teori lektioner skal du på lukket øvelsesplads som foregår i Skive. Herefter starter du med de egentlige praktiske lektioner (kørsel på vej). Først i slutningen af forløbet skal du på køreteknisk anlæg.

Teoriprøven kan aflægges når du har haft alle teorilektioner og har kørt 14 af de i alt 16 obligatoriske lektioner,og først 1 måned før du fylder 17 år.

Køreprøven kan aflægges efter bestået teoriprøve, og du har gennemført alle lektioner på vej og på køreteknisk anlæg tilfredsstillende, og først den dag du fylder 17 år.
Alderskravet er 17 år for at få udstedt et kørekort til personbil.
Herunder kan du se hvilke typer af køretøjer du må køre på dit B. kørekort:

Personbil med højst 8 siddepladser foruden førerens plads og en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.
Varebil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.
Person- eller varebil med tilkoblet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.
Person- eller varebil med tilkoblet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg, hvis vogntogets samlede tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg. Ved fastsættelsen af påhængskøretøjets tilladte totalvægt anvendes enten påhængskøretøjets registrerede totalvægt eller den eventuelt lavere fastsatte totalvægt i bilens registreringsgrundlag.
Trehjulet motorcykel (kabinescooter).
Traktor/motorredskab.
Registreringspligtig knallert.

Hvad du skal igennem ved generhvervelse?

Der kræves ikke undervisning i forbindelse med generhvervelse, men er ofte nødvendigt i mindre omfang for at kunne bestå prøverne første gang.
Er der spiritus indblandet kræves der A/T kursus.

Dog skal man ved "særlig køreundervisning", modtage 8 lektioner i teori og 8 lektioner i kørsel inden teoriprøven kan aflægges.

Bil kategori B

PERSONBIL PAKKEPRIS

 • Ubegrænset teori
 • 4 lektioner på manøvrebane
 • 16 lektioner på vej
 • 4 lektioner køreteknisk kursus
 • 1 lektion til praktisk prøve
 • Login til Drive4you.dk
PAKKEPRIS PR. 1/4-21 DKK 15.500,-