Kørekort til lastbil

Her kan du se hvad du skal igennem til lastbil:

  • Teori 16 lektioner
  • Kørsel på vej 14 lektioner*
  • Køreteknisk anlæg 04 lektioner

*Dette er et et minimumsantal lektioner for at få sit kørekort, men der vil være mulighed og ofte behov for ekstra lektioner.

I Danmark er alderskravet for at tage kørekort til lastbil 21 år. Det er dog muligt, under visse omstændigheder, at erhverve dit kørekort når du fylder 18 år.
For at tage kørekort til lastbil skal du have et kørekort til almindelig personbil, kategori B. Når du har taget dit lastbilkørekort er det gyldigt til du fylder 50 år, hvorefter der kræves ny lægeerklæring.

OBS: I efteråret 2009 er der krav om chaufføruddannelse for at kan bruge kørekortet i forbindelse med godstransport, distribution m.m.
Denne uddannelse tilbyder vi ikke. Vi henvender os til kunder der ikke er omfattet af dette krav. Eks: Beredskab, kommende kørelæreraspiranter, generhvervelse, veterankørsel, visse former for privatkørsel