Kørekort til trailer

Du skal have trailerkørekort B+, hvis du vil køre et vogntog bestående af en personbil med trailer over 750 kg og vogntogets samlede tilladte totalvægt overstiger 3500 kg men ikke 4250 kg (udfra registreringsgrundlaget til bil og trailer).
Er vogntogets samlede tilladte totalvægt over 4250 kg og traileren stadig er over 750 kg skal du have trailerkørekort B/E.

Her kan du se hvad du skal igennem til B/E
Når du skal have et B/E kørekort kræver det ikke nogen teoriprøve. Du skal op til køreprøve ligesom til almindelig bil.
Inden du begynder selve kørslen skal du sammenkoble bil og trailer, hvor vi hjælper med at "dirigere" bilen på plads. Derefter vil du blive hørt i teknik, sammenkobling, bremser, dæk, lys osv.

Til køreprøven skal du kunne udføre:

  • By og landevejskørsel
  • Baglæns højresving udelukkende vha. spejle.
  • Baglæns ligeudkørsel på 20-30 meter

Uddrag fra bekendtgørelse om kørekort
§ 17. Kørekort til kategori E (stort påhængskøretøj) giver ret til at føre:
1) Vogntog bestående af et trækkende køretøj omfattet af kategori B og et påhængskøretøj, hvis påhængskøretøjets tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg (kategori B/E).
Stk. 2. Kørekort til kategori B/E giver alene ret til at føre stort påhængskøretøj i forbindelse med almindelig bil (kategori B).
Stk. 3. Kørekort til kategorierne C1/E, C/E, D1/E og D/E giver tillige ret til at føre stort påhængskøretøj i forbindelse med almindelig bil (kategori B).