Kørekort til motorcykel - 5/4-2024

En motorcyklen er meget mere end bare et transportmiddel. Hvad enten du er ung eller ældre, mand eller kvinde, og uanset hvorfor du ønsker et motorcykelkørekort, har du masser af gode oplevelser i vente, hvis du får en god køreuddannelse.

Vi har siden midten af 80´erne tilbudt motorcykelkørekort, og du kan være sikker på at når du vælger os, får du undervisning som du kan bruge senere på egen hånd.

Hos Riis Køreskole vil vi gerne at du prøven første gang, derfor kan du også være sikker på at vores undervisning sigter mod en høj standard.

Her kan du se hvad du skal igennem til motorcykel:

  • Teori: 29 lektioner
  • Lukket øvelsesplads: 4 lektioner
  • Kørsel på vej: 13 lektioner*
  • Køreteknisk anlæg: 5 lektioner

Alderskrav

  • A1 (op til 125ccm3): 18 år
  • A2 (op til 47hk): 20 år
  • A (over 47hk): 24 år (dog 22 år, hvis man har min. 2 års erfaring/kørekort på A2)

Uddrag af bekendtgørelse om kørekort

Aldersbetingelser for kørekort til mc:

§ 21. Kørekort til kategori A1 kan udstedes til en person, der er fyldt 18 år.

§ 22. Kørekort til kategori A2 kan udstedes til en person, der er fyldt 20 år, jf. dog stk. 2, og

1) har mindst 2 års erfaring som fører af lille motorcykel på baggrund af et kørekort til kategori A1 og herefter har bestået en praktisk prøve på en motorcykel, kategori A2, jf. bilag 5, eller

2) uden tidligere at have erhvervet kørekort til kategori A1, har gennemført køreundervisning og bestået en køreprøve til kategori A2 på en motorcykel, kategori A2, jf. bilag 5.

Stk. 2. Kørekort til kategori A2 kan udstedes til en person, der er fyldt 18 år, og har gennemført køreundervisning og bestået en køreprøve til kategori A2 på en motorcykel, kategori A2, jf. bilag 5, når vedkommende er ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab. Indtil den pågældende fylder 20 år, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer i tjenesten.

§ 23. Kørekort til kategori A kan udstedes til en person, der er fyldt 24 år, jf. dog stk. 2-4, og

1) har gennemført køreundervisning og bestået en køreprøve til kategori A på en motorcykel, kategori A, jf. bilag 5, eller

2) har erhvervet kørekort til kategori A2 og har bestået en praktisk prøve på en motorcykel, kategori A, jf. bilag 5.

Stk. 2. Kørekort til kategori A kan udstedes til en person, der er fyldt 22 år, hvis den pågældende har mindst to års erfaring som fører af mellemstor motorcykel på baggrund af et kørekort til kategori A2 og herefter har bestået en praktisk prøve til kategori A på en motorcykel, kategori A, jf. bilag 5.

Stk. 3. Kørekort til kategori A kan udstedes til en person, der er fyldt 21 år, men kørekortet giver ikke ret til at føre andre kategori A køretøjer end trehjulet motorcykel med en motoreffekt over 15 kW og trehjulet bil med en motoreffekt over 15 kW, før alders- og erfaringsbetingelserne i stk. 1 eller 2 er opfyldt.

Stk. 4. Kørekort til kategori A kan udstedes til en person, der er fyldt 21 år, og har gennemført køreundervisning og bestået en køreprøve til kategori A på en motorcykel, kategori A, jf. bilag 5, når vedkommende er ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab. Før alders- og erfaringsbetingelserne i stk. 1 eller 2 er opfyldt, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer i tjenesten. Kategorier:

§ 9. Kørekort til kategori A1 (lille motorcykel) giver ret til at føre:

1) Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn med et maksimalt slagvolumen på 125 cm3, en maksimal motoreffekt på 11 kW og et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,1 kW/kg.

2) Trehjulet motorcykel med en motoreffekt på højst 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt på højst 15 kW.

3) De i § 8 nævnte køretøjer.

4) De i nr. 1 og 2 nævnte køretøjer tilkoblet én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.

Stk. 2. Foreligger der ikke oplysning om køreklar vægt (egenvægt med tillæg af vand, olie og brændstof), anvendes motorcyklens egenvægt med tillæg af 15 kg.

§ 10. Kørekort til kategori A2 (mellemstor motorcykel) giver ret til at føre:

1) Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn med en maksimal motoreffekt på 35 kW og et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,2 kW/kg og ikke afledt af motorcykler med mere end den dobbelte maksimale motoreffekt.

2) De i § 9, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte køretøjer.

3) De i § 8 nævnte køretøjer.

4) De i nr. 1 og 2 nævnte køretøjer tilkoblet én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.

Stk. 2. Foreligger der ikke oplysning om køreklar vægt (egenvægt med tillæg af vand, olie og brændstof), anvendes motorcyklens egenvægt med tillæg af 15 kg.

§ 11. Kørekort til kategori A (stor motorcykel) giver ret til at føre:

1) Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn.

2) Trehjulet motorcykel med en motoreffekt på over 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt på over 15 kW.

3) Det i § 10, stk. 1, nr. 1, nævnte køretøj.

4) De i § 9, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte køretøjer.

5) De i § 8 nævnte køretøjer.
6) De i nr. 1-4 nævnte køretøjer tilkoblet én påhængsvogn eller ét påhængsredskab