Kørekort til erhverv

Du skal have kørekort til en såkaldt erhvervsmæssig personbil, hvis du vil køre hyrevogn, bus eller lignende i forbindelse med dit erhverv.

For at få et erhvervskort skal du til teoriprøve bestå med maksimalt tre fejl, og til praktisk prøve skal du kunne redegøre for indretning og udstyr. Derudover skal du kunne redegøre for en taxi´s / bus´ lovpligtige udstyr og regler samt køre efter et kort i byen. Kørslen skal være på et rimeligt niveau og med en erfaren kørestil.

Her kan du se hvad du skal igennem til erhverv - enten til personbil (taxi) eller til bus.

Til personbil skal du til teoriprøve, bestået med maksimalt tre fejl, og til praktisk prøve hvor du skal kunne en del mere om indretning og udstyr end til almindelig bil. Derudover skal du kunne redegøre for en taxi´s lovpligtige udstyr og regler samt køre efter et kort i byen. Kørslen skal være på et rimeligt niveau og med en erfaren kørestil.

Alderskravet er 21 år for at få udstedt kørekort til taxi (erhvervsmæssig personbefordring).

Der kan ikke anvendes tolk ved en køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring.

Indstilling til køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring sker ved henvendelse til et af politiets kørekortkontorer.

Til bus skal du også bestå teoriprøve med maksimalt tre fejl, og til praktisk prøve efter næsten samme princip som til bil, altså redegøre for indretning og udstyr samt redegøre for regler om kørsel m.v.