Kørekort til bil

Hos Riis Køreskole er der frihed til at vælge den løsning, du mener, passer dig bedst!
Vores muligheder er fleksible i forhold til dit behov. Du kan følge et almindeligt hold (ca. 3mdr.) eller speede dit kørekort op ved at vælge et lynhold, som gennemføres ved tre tilmeldte.
Fast pris
Fast pris: så vurderer vi dine køreevner på manøvregården og herudfra får du en pris på dit kørekort inklusiv alt:
 • Ubegrænset teori.
 • færdselsrelateret førstehjælp.
 • ubegrænset kørelektioner.
 • banekørsel.
 • brug af bilen til praktisk prøve.

Altså en pris hvor du ikke kan få overraskelser eller blive dyrere end din garanteret pris. Løsningen her kræver, at du overholder aftalerne, da det ellers ikke er muligt at følge fast pris-løsningen. I tilfælde hvor vi vurderer, at man ikke kan matche en af vores tre fast pris-pakker, vil du få det at vide, så du kan vælge en anden løsning, herunder at vælge helt fra. Se priserne.
Pakkepris
Pakkepris: Her får du minimumspakken på kørekortbekendtgørelsens fastsætte regler herom.
Denne løsning er til dig der bedre kan gennemskue dine egne køreevner og mener, at minimumspakken er nok. BEMÆRK at vores pris her er INKLUSIV leje af bilen til 1. praktiske prøve. Skulle der komme ekstra kørelektioner, afregnes de på almindelig vis, altså pr. stk.
Pakkepris til personbil
 • Ubegrænset teori.
 • 4 lektioner på manøvrebane.
 • 16 lektioner på vej.
 • 4 lektioner køreteknisk kursus.
 • 1 lektion til praktisk prøve.

Vejl. pris 13.900,- inkl. moms (prisen gælder fra d. 1/3-2018 og dækker lovpakken inkl. 1. praktiske prøve)
Ekstra lektioner: 550,- inkl. moms pr. stk.

Mere information under
forretningsbetingelserne.

Hvad du skal igennem til personbil?
 • Teori  29 lektioner.
 • Lukket øvelsesplads  04 lektioner.
 • Kørsel på vej  16 lektioner*.
 • Køreteknisk anlæg  04 lektioner.

*Dette er et minimumsantal lektioner for at få sit kørekort, men der vil være mulighed og ofte behov for ekstra lektioner.

Du skal starte i teorilokalet, og efter en 4-6 teori lektioner skal du på lukket øvelsesplads som foregår i Skive. Herefter starter du med de egentlige praktiske lektioner (kørsel på vej). Først i slutningen af forløbet skal du på køreteknisk anlæg.

Teoriprøven kan aflægges når du har haft alle teorilektioner og har kørt 14 af de i alt 16 obligatoriske lektioner,og først 1 måned før du fylder 18 år.

Køreprøven kan aflægges efter bestået teoriprøve, og du har gennemført alle lektioner på vej og på køreteknisk anlæg tilfredsstillende, og først den dag du fylder 18 år.
Alderskravet er 18 år for at få udstedt et kørekort til personbil.
Herunder kan du se hvilke typer af køretøjer du må køre på dit B. kørekort:
 • Personbil med højst 8 siddepladser foruden førerens plads og en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.
 • Varebil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.
 • Person- eller varebil med tilkoblet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.
 • Person- eller varebil med tilkoblet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg, hvis vogntogets samlede tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg. Ved fastsættelsen af påhængskøretøjets tilladte totalvægt anvendes enten påhængskøretøjets registrerede totalvægt eller den eventuelt lavere fastsatte totalvægt i bilens registreringsgrundlag. Det er samtidig en betingelse, at påhængskøretøjets tilladte totalvægt ikke overstiger bilens egenvægt med tillæg af 50 kg.
 • Trehjulet motorcykel (kabinescooter).
 • Traktor/motorredskab.
 • Registreringspligtig knallert.
Hvad du skal igennem ved generhvervelse?
Der kræves ikke undervisning i forbindelse med generhvervelse, men er ofte nødvendigt i mindre omfang for at kunne bestå prøverne første gang.
Er der spiritus indblandet kræves der A/T kursus.
Dog skal man ved "særlig køreundervisning", modtage 8 lektioner i teori og 8 lektioner i kørsel inden teoriprøven kan aflægges.
 
Listepriser bil
Ubegrænset teori, dog max 1 år: 2.500,- inkl. moms.Manøvrebanekursus inkl. leje af bane og instruktion (v/3 elever, 4 lekt.): 2.000,- inkl. moms.Kørelektion i bil: 550,- inkl. moms. Køreteknisk kursus inkl. leje af bane og instruktion (v/6 elever, 4 lekt.): 2.400,- inkl. moms. Leje af skolevogn til prøven: 550,- inkl. moms.